Медіа-освіта: історичний аспект розвитку

Ольга Олександрівна Мороз

Анотація


У статті розкрито історичний аспект розвитку медіа-освіти. Автор акцентує увагу на поглядах науковців щодо визначення та сутності медіа-освіти, аналізі основних теорій та концепцій її реалізації.

Ключові слова


медіа-освіта; концепції медіа-освіти; теорії медіа-освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Волошина А.К. Формування медіакомпетентності викладача засобами аудіовізуальних технологій [Електронний ресурс] / А.К. Волошина. // Актуальні проблеми слов'янської філології. – 2010. – № 23. – С. 510-518.– Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Apsf_lil/

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко ; голов. ред. С. Головко. – К. : Либідь, 1997. – 374 с.

Задорожна Н.Т., Кузнецова Т.В. Медіа-освіта: енциклопедія освіти / акад. пед. наук України; головний ред. В.Г. Кремень / Н.Т. Задорожна, Т.В. Кузнецова. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Казаков Ю.М. Медіаграмотність сучасного фахівця як компонент професійної культури [Електронний ресурс] / Ю.М. Казаков // Вісник Черкаського університету. – 2008. – № 157. – С. 78 – 82. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchu/

Кунченко В. І. Нова парадигма освіти у просторі медіакультури інформаційного суспільства [Електронний ресурс] / В. І. Кунченко // Вісник Черкаського університету. – 2008. – № 120. – С. 133 – 137. – Режим доступу: http: //www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vchu/

Куценко О. Медіаосвітні моделі: концептуальній підхід до нових освітніх технологій [Електронний ресурс] / О. Куценко // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні . – 2008. – № 4. – С. 125 – 137. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/spkho/2008_4/pdf%5cho-4_2008_p-125-137_kutsenko.pdf

Педагогічний словник / За редакцією дійсного члена АПН України Ярмаченка М.Д. – К. : Педагогічна думка, 2001. – 516 с.

Федоров А.В. Медиаобразование: история, теория и методика / А.В. Федоров. – Ростов : ЦВВР, 2001. – 708 с.

Шумаєва С. П. Медіа освіта: історичні і культурологічні аспекти розвитку // Рідна школа. – № 5 (880), травень. – 2003. – C. 70-72.

Шумаєва С.П. До питання медіа освіти в школі // Педагогіка і психологія: науково-теоретичний та інформаційний журнал Академії педагогічних наук України. – 2000. – № 4 (29). – С. 44 – 50.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.