УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ІНСТИТУТ ПРАВОВОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ШКОЛЯРІВ

Mykhailo М. Alokhin

Анотація


У статті розглянуто проблему формування правової культури сучасної учнівської молоді. Автором уточнено та проаналізовано зміст та механізми правової соціалізації школярів як одного із методів подолання правового нігілізму та формування юридично свідомого населення. Систематизовані види та форми правової соціалізації. У статті ретельно розглядаються характерні особливості, функції та етапи правової соціалізації учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Запропоновано як традиційні, так і інноваційні форми правової соціалізації учнівської молоді, спрогнозовано очікувані результати від неї як для навчального закладу, так і для суспільства в цілому. 


Ключові слова


учнівське самоврядування; правова культура; правова соціалізація; правове виховання; загальноосвітній навчальний заклад.

Повний текст:

PDF

Посилання


Головченко В. Правові механізми формування правосвідомості студентів / В.Головченко, А.Потьомкін // Право України. – 2006. – № 9. – С. 100-103

Дитяча злочинність – брак сімейного виховання? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://revisor.org.ua/vipusk-12-vid-2-kvitnya-2015-r/325-dytyacha-zlochynnist-brak-simeynoho-vykhovannya. – Заголовок з екрана

Дідук І. Становлення правової свідомості особистості в сучасних соціокультурних умовах / І.Дідук // Соціальна психологія.: Український науковий журнал. – 2006. – № 6. – С. 105-114

Коваленко І.П. Правова соціалізація особистості як процес формування правової культури / І.П.Коваленко // Культура України. – 2011. – № 32. – С. 1-8

Навчальна програма «Права дитини» для 1-4 класів / уклад.: А.І.Мовчун, Л.І.Харсіка. – К.: Генеза, 2010. – 16 с.

Про Державну національну програму «Освіта» («Україна ХХІ століття») : [Електронний ресурс] Постанова Кабінету Міністрів від 03 листопада 1993 року № 896. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF. – Заголовок з екрана

Про загальну середню освіту : [Електронний ресурс] Закон України від 13 травня 1999 року № 651-ХІV. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/651-14. – Заголовок з екрана

Про Концепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді : [Електронний ресурс] Рішення Колегії Міністерства освіти та науки України від 26 березня 2015 року протокол № 3/5-2. – Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/53/119/1423646921/. – Заголовок з екрана

Скакун О.Ф. Теорія права і держави : підручник / О.Ф.Скакун. – К.: Правова єдність: Алерта, 2010. – 524 с.

Сорочан В.В. Юридическая психология / В.В.Сорочан. – М.: МИЭМП, 2010. – 105 с.

Шестопал Е.Б. Политическая психология / Шестопал Е.Б. – М.: Инфра-М, 2002. – 448 с.

Яшкова А.Н. Возрастная психология : учебное пособие / А.Н.Яшкова, Н.Ф.Сухарева. – Саранск.: Мордов. гос. пед. ин-т, 2011. – 101 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.