ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ В МАГІСТРАТУРІ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

Olena B. Protsenko

Анотація


Стаття присвячена проблемі підготовки викладачів вищих навчальних закладів за магістерськими програмами у країнах Європи. Актуальність обраної проблеми обумовлена необхідністю впровадження зарубіжного досвіду для забезпечення якісної підготовки викладачів в Україні. У статті схарактеризовано шляхи отримання ступеня магістра в Європі; проаналізовано досвід упровадження магістерських програм у Великобританії, Австрії, Франції, Греції. Доведено, що впровадження магістерських програм підготовки майбутніх викладачів в країнах Європи  має практичну спрямованість, розвиває навички самостійного навчання, готовність до навчання впродовж життя.

Ключові слова


магістр; магістратура; майбутній викладач; магістерська програма

Повний текст:

PDF

Посилання


Душин Б.Э. Проектирование научно-методического обеспечения повышения квалификации преподавателей (на примере программы «Менеджмент в образовании» : дисс. кандидата пед. наук : 13.00.01 / Душин Борис Евгеньевич. – Ростов-на-Дону, 2003. – 150 с.

Еволюція педагогічної освіти в Україні на етапі націєтворення : монографія / А.В. Сущенко, Т.І. Сущенко, О.О. Фунтікова та ін. ; за заг. ред. О.О. Фунтікової. – Запоріжжя : КПУ, 2008. – 392 с.

Кучеренко Н.В. Зарубіжний та вітчизняний досвід підготовки викладача вищої школи до професійної діяльності [Електронний ресурс] / Н.В. Кучеренко. – Режим доступу : ipk-dszu.kiev.ua

Мачинська Н. Теоретичні аспекти підготовки майбутніх магістрів у країнах європейської співдружності / Н. Мачинська. – Гуманізація навчально-виховного процесу. – 2012. – Спецвипуск 8. – Ч. І – С. 148–155.

Пришляк О.Ю. Удосконалення професійної підготовки педагогів України у контексті прогресивних ідей зарубіжного досвіду / О.Ю. Пришляк // Порівняльна професійна педагогіка. – 2013. – №1. – С. 269–274.

Пуховська Л.П. Проблеми інтеграції педагогічної освіти України в загальноєвропейський освітній простір // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 1999. – No 3. – С. 67–71.

Сахно М.В. Професійна підготовка майбутніх викладачів у магістратурі університетів Великої Британії / М.В. Сахно // Порівняльна професійна педагогіка. – 2013. – №1. – С. 256–262.

Соколова І.В. Професійна підготовка майбутнього вчителя-філолога за двома спеціальностями : моногр. / МОН України. АПН України. Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; за ред. С. О. Сисоєвої. – Маріуполь ; Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2008. – 400 с.

Хоменко В.В. Використання досвіду підготовки менеджерів освіти Франції у вищих навчальних закладах України [Електронний ресурс] / В.В. Хоменко. – Режим доступу : ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/.../khomenko.pdf

Νόμος υπ΄αριθμ. 3685 «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδες» [Електронний ресурс]. Режим доступу : www.alfavita.gr/egeklioi/eg87245.gif

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδων. Τμήμα αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.enl.uoa.gr/swf/indexloader.html


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.