НАВЧАННЯ ГОВОРІННЮ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: РОЗМОВНІ ТЕХНІКИ

Оksana Ye. Milova

Анотація


Стаття присвячена теоретичному аналізу процесу формування навичок говоріння шляхом використання спеціальних комунікативних технік на уроках англійської мови. У статті висвітлюються принципи й шляхи формування навичок говоріння  та обґрунтовується методика застосування комунікативних технік, зокрема таких, як дискусія, рольова гра, імпровізація та дебати. У процесі дослідження виявлено, що комунікативні види діяльності сприяють ефективному формуванню навичок говоріння.

Ключові слова


навчання говорінню; комунікативна компетенція; навички говоріння; комунікативна група; принципи навчання говорінню; маніпуляційна фаза; комунікативна фаза; комунікативні техніки

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Ann S. Busy Teacher: How to teach conversational English: 9 best practices / S. Ann [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.busyteacher.org/14409-how-to-teach-conversational-english-best-practices.html

Anthony E. Approach, Method, and Technique / E. Anthony // Landmarks of American Language and Linguistics : A resource collection for the overseas teacher of English as a Foreign Language. – Washington DC, 1993. – Vol. 1. – P. 198 – 202.

Chaney A. L. Teaching oral communication in Grades K-8 / A. L. Chaney, T. L. Burk. – Boston : Ally@Bacon, 1998. – 204.

Dobson J. M. Effective techniques for English conversation groups / J. M. Dobson. – Washington DC : United States Information Agency, 1996. – 137 p.

Gibson G. Facilitating English conversation development in large classrooms / G. Gibson // The Internet TESL Journal. – 2004. – № 9. – Vol. X [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн. : http://iteslj.org/Techniques/Gibson-Conversation.html

Harmer J. The practice of English language teaching / J. Harmer. – London : Longman, 1984. – 195 p.

Kayi H. Teaching speaking: Activities to promote speaking in a Second Language / H. Kayi // The Internet TESL Journal. – 2006. – № 11. – Vol. – XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн. : http://iteslj.org/Articles/Kayi-Teaching Speaking.html

Magher M. How to teach conversation techniques in ESL / M. Magher [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.everydaylife.globalpost.com/teach-conversation-techniques-esl-30562.html

Nolasco R. Resource books for teachers: Conversation / R. Nolasco, L. Arthur. – Oxford : Oxford University Press, 1987. – 185 p.

Nunan D. Practical English language teaching / D. Nunan. – NY : McGraw-Hill, 2003. – 155 p.

Regan L. 20 Teaching tips: Pair work/Group work / L. Regan [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.tefl.net/teaching/teaching-tip_01.htm

Sze P. Teaching conversation in the Second Language classroom: Problems and Prospects / P. Sze // Educational Journal. – 1995. – № 2. – Vol. 23. – P. 229 – 250.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.