ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Yevhen V. Dolynskyi

Анотація


У статті розглядається методика організації самостійної роботи старшокласників профільної школи на уроках іноземної мови засобами ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій). Визначено поняття самостійна робота старшокласників, охарактеризовано методичний опис можливостей використання інформаційно-комунікаційних технологій під час самостійної роботи старшокласників профільної школи на уроках іноземної мови.

Ключові слова


іноземна мова; інформаційно-комунікаційні технології; профільне навчання старшокласників

Повний текст:

PDF

Посилання


Дерешко Б. Ю. Классификация информационно-коммуникационных образовательных технологий и их использование в учебном процессе вуза / Б. Ю. Дерешко // Телекоммуникации и информатизация образования. – 2005. – № 6. – С. 92–103 (53).

Мацюк О. О. Формування професійної компетентності майбутніх перекладачів засобами інформаційно-комунікаційних технологій : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Мацюк Олена Олександрівна. – Хмельницький, 2011. – 234 с.

Сахневич І. Умови ефективної організації самостійної роботи із вивчення іноземної мови майбутніми технічними перекладачами в позааудиторний час / І. Сахневич // Вища освіта України. – 2008. – № 3. – С. 48–55. (196)

Ягупов В.В. Педагогіка. Навчальний посібник / В. В. Ягупов // – К., 2002. – 354 С.

Янковець А. В. Підготовка майбутніх перекладачів засобами інформаційно-комунікаційних технологій у вищих військових навчальних закладах : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Янковець Андрій Володимирович. – Хмельницький, 2005. – 190 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.