ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ТА КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Оlena L. Dotsenko

Анотація


У статті розглядаються особливості формування мовної та комунікативної компетентності студентів-нефілологів; розкрито специфіку врахування ступеня комунікативного наповнення спеціальності під час визначення обсягу і змісту лінгвістичної складової навчального плану підготовки бакалавра та магістра; запропонований орієнтовний перелік навчальних дисциплін лінгвістичного циклу для студентів з комунікативно наповненими та комунікативно ненаповненими спеціальностями.

Ключові слова


лінгвістика; мовна компетентність; комунікативна компетентність

Повний текст:

PDF

Посилання


Вєтрова Е. Взаємодія традиційних та інноваційних технологій викладання української мови студентам нефілологічних спеціальностей в умовах кредитно-модульної системи навчання / Е. Вєтрова // Всеукраїнська експертна мережа [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=45064.

Дроздова І. П. Теоретико-методичні засади розвитку українського професійного мовлення студентів вищих навчальних закладів нефілологічного профілю [Текст] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 — теорія та методика навчання (українська мова) / Дроздова Ірина Петрівна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2011. — 44 с.

Климова К. Я. Особливості лінгвістичної підготовки студентів нефілологічних факультетів ВНЗ у контексті переходу до кредитно-модульної системи [Текст] / К. Я. Климова. // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка, 2006. — С.29-32.

Коваленко О. Державна увага до державної мови / О. Коваленко // Освіта України. — № 22. — 20 березня 2009 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.