ФУНКЦІЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СКЛАДОВОЇ ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ

Larisa B. Palamarchuk

Анотація


У статті розкриваються функцій соціокультурної складової сучасної шкільної географічної освіти. Соціокультурна складова шкільних курсів географії є пріоритетною в сучасному навчально-виховному процесі. Серед основних функцій соціокультурної складової змісту шкільної географічної освіти є : пізнавальна, інформаційна, комунікативна, ціннісно-орієнтаційна, нормативно-регулятивна. Соціокультурні функції спрямовані на розвиток матеріального і духовного життя суспільства, де загальноосвітній школі належить вирішальна роль За вимогами часу інтерес до соціокультурної компетентності людини зростає, тому і зростає актуальність цієї педагогічної проблеми.

Ключові слова


соціокультурна складова; функції; шкільна географічна освіта; навчання; виховання

Повний текст:

PDF

Посилання


Концепція змісту географічної освіти в загальноосвітній школі України // Географія та основи економіки в шк. – 2001. – № 3. – С. 4–9.

Державні стандарти базової і повної середньої освіти // Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р., № 1392. – С. 1–70.

Паламарчук Л.Б. Формування та реалізація соціокультурної складової змісту шкільних курсів географії : дис. ... доктора пед. наук: 13.00.02 / Паламарчук Л.Б. – К., 2013. – С.153 ( 562 с.).

Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори : в 5-ти т. Т. 1. / К.Д. Ушинський. – К. : Рад. Школа, 1983. – С. 119–128.

Джемс П., Мартин Дж. Всевозможные миры : пер. с англ. / под ред. и с послеслов. А.Г. Исаченко. – М. : Прогресс, 1988. – С. 416 467.

Рудницький С. Початкова географія для народних шкіл / С. Рудницький. – К. ; Відень : [б. в.], 1905. – 191 с.

Рудницький С. Україна – наш рідний край / С. Рудницький. – Львів; 1917. – 140 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.