ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ПАТРОНАЖНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Tetyаna O. Golubenko

Анотація


У даній статті обґрунтовується програмно-методичне забезпечення професійної підготовки студентів за спеціальністю «Соціальна робота» до патронажної діяльності в умовах входження України у сучасне освітнє середовище.

Ключові слова


сучасне освітнє середовище; професійна підготовка; програмно-методичне забезпечення; патронаж; патронажна діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Вайнола Р.Х. Педагогічні засади особистісного розвитку майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки : дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Вайнола Ренате Хейкіївна. – К., 2009. – 542 с.

Голубенко Т.О. Метод практичних ситуацій в процесі роботи студії /«Основи патронажної роботи з людьми похилого віку» / Т.О. Голубенко: методичні рекомендації. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – 45 с.

Голубенко Т.О. Організація патронажної роботи з людьми похилого віку як складова практики студентів спеціальності «Соціальна робота»: освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» / Т.О. Голубенко. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – 134 с.

Голубенко Т.О. Основи патронажної роботи з людьми похилого віку / Т.О. Голубенко: методичний посібник. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – 135 с.

Голубенко Т.О. Технології соціальної роботи з людьми похилого віку / Т.О. Голубенко: навчальний посібник. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – 163 с.

Державний галузевий стандарт спеціальності «Соціальна робота» / кер. кол. проф. В.П. Бех, А.Й. Капська. – К.: МОН України від 10.10.2005 р. – 273 с.

Карпенко О.Г. Професійна підготовка соціальних працівників в умовах університетської освіти: науково-методичний та організаційно-технологічний аспекти: Монографія. / За редакцією С.Я. Харченко. – Дрогобич: Коло, 2007. – 374 с.

Соціальна робота: програми навчальних дисциплін спеціальності «Соціальна робота» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр / за ред. О.Г. Карпенко, І.Б. Савельчук. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2013. – 244 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.