ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ ДО ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ: РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Yuliya V. Bigunova

Анотація


У статті автором аналізується процес формування підготовки майбутніх учителів історії до етнокультурної діяльності на Півдні України.   У зв’язку з цим представлена експериментальна модель формування підготовки майбутніх учителів історії до етнокультурної діяльності на Півдні України з виявленням сукупності психолого-педагогічним умов. Подані статистичні результати експериментального дослідження з формування підготовки майбутніх учителів історії до етнокультурної діяльності на Півдні України, які засвідчили ефективність експериментально-дослідної роботи.


Ключові слова


підготовка майбутніх учителів історії; етнокультурна діяльність; педагогічний експеримент; педагогічні умови; полікультурне середовище

Повний текст:

PDF

Посилання


Гончаренко Л. А. Формування полікультурної компетентності вчителів загальноосвітньої школи: [навчальний посібник] / Л. А. Гончаренко, В. В. Кузьменко. – Херсон : РІПО, 2006. – 92 с.

Кресіна І. О. Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси (Етнополітологічний аналіз) : [монографія] / І. О. Кресіна. – К. : Вища школа, 1998. – 392 с.

Сявавко Є. І. Українська етнопедагогіка в її історичному розвитку / Є. І. Сявавко. – К. : Наукова думка, 1974. – 151 с.

Чумак Л. В. Сутність полікультурного виховання учнівської молоді / Л. В. Чумак // Педагогічний альманах. – 2010. – Вип. 7. – С. 38-44.

Якса Н. В. Професійна підготовка майбутніх учителів до взаємодії суб’єктів освітнього процесу в умовах полікультурності Кримського регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Н. В. Якса. – К., 2009. – 46 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.