ТРЕНІНГ У ФОРМУВАННІ КОНФЛІКТОЛОГІЧНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ТОВАРОЗНАВСТВА ТА КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Mykhailo O. Korostelin

Анотація


У статті розкрито сутність феномену «тренінг», основні його складові, внутрішні методи (групова дискусія, вправи та рольові ігри); акцентовано увагу на провідних принципах проведення тренінгів. Обґрунтовано доцільність використання тренінгів з метою формування конфліктологічних умінь майбутніх фахівців у галузі товарознавства та комерційної діяльності. Розкрито сутність взаємопов’язаних змістових блоків під час проведення тренінгових сесій – особистісного, комунікативного, професійного. Зроблено акцент на основних процедурах тренінгу, серед яких виокремлено визначення та оцінку ситуацій, зокрема конфліктних, що викликають труднощі, моделювання, інструктаж, підкріплення. Виокремлено необхідність гармонійного поєднання організаційних форм спілкування під час проведення тренінгів: індивідуально-колективне спілкування, спілкування в парах, спілкування в малих групах. Розкрито зміст авторських тренінгів: «Виробничі конфлікти», «Ефективна взаємодія в команді», «Попередження внутрішньоособистісної конфліктності». Зазначено, що ефект тренінгу було зафіксовано, що дало підставу стверджувати про доцільність його використання з метою формування конфліктологічних умінь.


Ключові слова


тренінг; тренінгові сесія; конфліктологічі уміння; майбутні фахівці з товарознавства та комерційної діяльності

Повний текст:

PDF

Посилання


Бондаренко З. П. Організація волонтерської роботи майбутніх соціальних педагогів в умовах вищого навчального закладу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Зоя Петрівна Бондаренко. – К., 2008. – 247 с.

Евтихов О. В. Практика психологического тренинга / О. В. Евтихов. — СПб. : Изд-во «Речь», 2004. – 369 с.

Емельянов Ю. Н. Активное социально-психологическое обучение / Ю. Н. Емельянов. – Л., 1985. – 167 с.

Коряк Н. М. Концепция развития личности и практика Т-групп / Н. М. Коряк, В. И. Шаляпин // Психологические условия социального взаимодействия / Под ред. Х. Миккина, Ю. Орн. – Таллин : Изд-во ТГУ, 1983. – С. 59 – 67.

Ломов Б. Ф. Психологические исследования при формировании профессиональной пригодности: в кн.: Проблемы управления системой формирования профессиональной пригодности будущих офицеров ВМФ в военно-морских учебных заведениях / Б. Ф. Ломов. – Л. : ЛГУ, 1980. – С. 16 – 20.

Петровская Л. А. Компетентность в общении: Социально-психологический тренінг / Л. А. Петровская. – М. : Изд-во МГУ, 1989. – 216 с.

Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекция групп: теория и практика: Пер. с англ. / К. Рудестам / Общ. ред. и вступ. сл. Л. А. Петровской. – М. : Прогресс, 1999. – 368 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.