ЗАСОБИ ОПТИМІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ

Tetyana A. Koknova

Анотація


У статті розкриті шляхи оптимізації самостійної роботи у ході підготовки майбутніх філологів; розкрито сутність самостійної роботи зі студентами під час навчання у ВНЗ; визначено навчальну стратегію для студенті, під час виконання самостійної роботи; охарактеризовані види контролю під час проведення самостійної роботи, які орієнтують викладачів профільних дисциплін на впровадження педагогічних інновацій у системі підготовки студентів-філологів.


Ключові слова


навчальна стратегія; самостійна робота; студенти-філологи

Повний текст:

PDF

Посилання


Вербицкий А. А. Самостоятельная работа и самостоятельная деятельность студента // Проблемы организации работы студентов в условиях многоуровневой структуры высшего образования: тезисы докладов Всероссийская научно методическая конференции. Волгоград: Волг ГТУ, 1994. С. 6 ‒ 23.

Журавська Л. М. Концептуальні умови управління самостійною роботою студентів у вищих закладах освіти / Журавська Л. М. // Освіта і управління. — 1999. — № 2. — С. 105–115.

Костромина С. Н., Дворникова Т. А. Учебные стратегии как средство организации самостоятельной работы студентов / С. Н. Костромина, Т. А. Дворникова // Вестник СПбГУ, Сер. Философия. Политология. Социология. Психология. Право. Международные отношения. Вып. 3 Сент. СПб., 2007. С. 295 ‒ 306

Мірошниченко Ю. Аналіз стану організації самостійної роботи студентів університетів у процесі кредитно-модульного навчання / Ю. Мірошніченко, О. Троян // Освіта на Луганщині. ‒ № 2 (33). ‒ 2010. ‒ С. 60 ‒ 65.

Титова Г. Ю. Организация самостоятельной работы студентов на основе контекстного подхода в профессиональной подготовке социальных педагогов в педвузе: дис. ... канд. пед. наук. Томск: ТГПУ, 2005. 186 с.

Топольский В. О. Проблемы организации самостоятельной работы студентов университета в процессе кредитно-модульной системы обучения / В. О. Топольский // Молодой ученый. ‒ 2014. ‒ №3. ‒ С. 1039 ‒ 1043.

Чиж О. Н., Сагіна Н. С. Самостійна робота студентів у навчальному процесі / О. Н. Чиж, Н. С. Сагіна // Нові педагогічні технології в контексті сучасних концепцій і змісту освіти: зб. статей. ‒ Луганськ, 1999. ‒ С.211 ‒ 243


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.