Формування ціннісних орієнтацій учнів профільних класів загальноосвітньої школи у процесі викладання нової парадигми менеджменту – менеджменту творчості

Галина Павлівна Канафоцька

Анотація


У статті висвітлені результати впровадження інноваційних методик викладання, що базуються на новій парадигмі менеджменту – менеджменті творчості. Ціль менеджменту творчості як інноваційної моделі навчання полягає у формуванні цілісної особистості з високим рівнем свідомості, самодисципліни, морально-етичних норм поведінки та усвідомлення соціальної відповідальності за наслідки прийнятих рішень, здатних на пошук власного покликання у результаті використання природних здібностей – творчих начал і розуміння лідерства-служіння у майбутньому. Зазначено, що методика є особистісно та командно орієнтованою і об’єднує одночасно знаннєву та виховну складові, що дозволяє розкрити не лише творчі здібності учнів, а й формувати ціннісні орієнтації кожного суб’єкта творчої діяльності.

Ключові слова


загальноосвітня школа; профільне навчання; суб’єкт освітньої діяльності; ціннісні орієнтації; моральні і соціальні цінності; соціальна відповідальність; нова парадигма менеджменту; менеджмент творчості; інноваційна модель навчання

Повний текст:

PDF

Посилання


Біла книга національної освіти України / Акад. пед. наук України ; [за ред. В. Г. Кременя]. – К., 2009. – 377 c.

Бех І. Д. Виховання особистості: підручник / Бех І. Д. – К. : Либідь, 2008. – 848 с.

Бех І. Д. Теоретико-прикладний сенс компетентнісного підходу в педагогіці / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 2. – С. 26–31.

Бех І. Д. Цілісність особистості як теоретико прикладна проблема / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 2008. – № 2. – С. 40–48.

Бех І., Концепція виховання гуманістичних цінностей учнів загальноосвітньої школи / Бех І., Ганнусенко Н., Чорна К. // Українське релігієзнавство. – 2005. – № 4 (36). – С. 265-281. – Тематичний випуск: «Мораль. Релігія. Освіта». Збірник наукових статей і матеріалів.

Вакарчук І. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів : тези доповіді Міністра освіти і науки України / Вакарчук І. // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – 2009. – 24 червня – 1 липня. – № 25–26. – С. 3.

Канафоцька Г. П. Менеджмент творчості як нова парадигма в управлінні освітою / Канафоцька Г.П. // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2009. – № 1. – С. 83-84.

Канафоцька Г.П. Освітня складова у формуванні системи і механізмів активізації творчості та інновацій в Україні / Канафоцька Г.П. // Проблеми науки. – 2009. – № 9. – С. 28-32.

Кремень В. Трансформації особистості в освітньому просторі сучасної цивілізації / В. Кремень // Педагогіка і психологія. – 2008. – № 2. – С. 5–14.

Кремень В. Г. Філософія національної ідеї. Людина. Освіта. Соціум / В. Г. Кремень. . К. : Грамота, 2007. . 576 с.

Національна програма виховання учнів 1 – 12 класів [Електронний ресурс] Міністерство освіти і науки України, Академія педагогічних наук України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, класів. – К. – 2007. – Режим доступу : http://ostriv.in.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=5468&Itemid=-5


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.