Rudenko, Yulia. «ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФАХОВІЙ ЛІНГВОДИДАКТИЧНІЙ ОСВІТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ». Освітологічний дискурс (Жовтень 17, 2019): 130–142. дата звернення Грудень 2, 2021. https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/310.