Batechko, N. «СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ». Освітологічний дискурс, Жовтень 2019, с. 342-57, https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/650.