Kuzina, O. «ПІДГОТОВКА ФАХІВЦЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ». Освітологічний дискурс, Жовтень 2019, с. 319-2, doi:10.28925/2312-5829.2019.3-4.319329.