Binytska, K. «ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ КРАЇН ЄС ЯК ОБ’ЄКТ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ». Освітологічний дискурс, Жовтень 2019, с. 294-05, doi:10.28925/2312-5829.2019.3-4.294305.