Yesipova, O. «ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ КОМП’ЮТЕРНОГО ПРОФІЛЮ». Освітологічний дискурс, Жовтень 2019, с. 121-9, doi:10.28925/2312-5829.2019.3-4.121129.