Karam, M. A. «КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ». Освітологічний дискурс, Жовтень 2019, с. 92-99, doi:10.28925/2312-5829.2019.3-4.9299.