Korotkova, Y. «ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ ПІД ЧАС БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ». Освітологічний дискурс, Жовтень 2019, с. 48-60, doi:10.28925/2312-5829.2019.3-4.4860.