Hnativ, Z. «ІНСТИТУТ УНІВЕРСИТЕТУ: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНЄ». Освітологічний дискурс, Жовтень 2019, с. 35-47, doi:10.28925/2312-5829.2019.3-4.3547.