Hladkova, V. «ВІДПОВІДАЛЬНА ПРОФЕСІЙНА ПОВЕДІНКА ФАХІВЦЯ СОЦІОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ: АКМЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ». Освітологічний дискурс, вип. 1-2(24-25), Березень 2019, с. 336-43, doi:10.28925/2312-5829.2019.1-2.336343.