Luparenko, S. «ОПІКА ДІТЕЙ ЯК НАПРЯМ ЇХ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ (ПОЧАТОК ХХ СТ.)». Освітологічний дискурс, вип. 1-2(24-25), Березень 2019, с. 47-59, doi:10.28925/2312-5829.2019.1-2.4759.