«ПРОФЕСІЙНІ РОЛІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ». Освітологічний дискурс, вип. 1-2(24-25), Березень 2019, с. 141-60, doi:10.28925/2312-5829.2019.1-2.141160.