Palamar, S. «ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ЯК ПЕРЕДУМОВА ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ». Освітологічний дискурс, Вересень 2018, с. 129-38, doi:10.28925/2312-5829.2018.3-4.31675.