Klajmon-Lech, U. «ІДЕЯ СУБ’ЄКТИВНОСТІ І ДІАЛОГУ В ОСВІТІ ДИТИНИ З ІНВАЛІДНІСТЮ». Освітологічний дискурс, Березень 2018, с. 61-76, doi:10.28925/2312-5829.2018.1-2.1694.