Muzуka O. «ЦІННІСНО-МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТІВ». Освітологічний дискурс, Грудень 2017, с. 163-72, doi:10.28925/2312-5829.2017.3-4.16372.