Terentieva, N. O., і O. I. Sytnyk. «ОСВІТА ДОРОСЛИХ В ІРЛАНДІЇ І УКРАЇНІ: СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ У ТЕНДЕНЦІЯХ РОЗВИТКУ». Освітологічний дискурс, вип. 1(13), Березень 2016, с. 198-07, https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/355.