Bratkova, O. I. «ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФАХОВІЙ ІНШОМОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ». Освітологічний дискурс, вип. 1(13), Березень 2016, с. 9-18, doi:10.28925/2312-5829.2016.1.918.