Cherpak, Y. V. «ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ (ОСТАННЯ ЧВЕРТЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)». Освітологічний дискурс, вип. 4(12), Жовтень 2015, с. 249-61, https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/316.