Rudenko, Y. «ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФАХОВІЙ ЛІНГВОДИДАКТИЧНІЙ ОСВІТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ». Освітологічний дискурс, Жовтень 2019, с. 130-42, doi:10.28925/2312-5829.2019.3-4.130142.