Kilichenko, O. I. «РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ТРЕНІГОВОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ НАВЧАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ». Освітологічний дискурс, вип. 4(12), Жовтень 2015, с. 65-75, https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/302.