Muromets, V. H. «ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ». Освітологічний дискурс, вип. 4(12), Жовтень 2015, с. 149-57, https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/295.