Plotnikov, Y. O. «РОЗРОБКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДЛЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ». Освітологічний дискурс, вип. 3(11), Червень 2015, с. 228-37, https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/274.