Markova, T. V. «АКМЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ ДО МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ». Освітологічний дискурс, вип. 3(11), Червень 2015, с. 211-8, https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/272.