Буренко, В. «Педагогічні умови забезпечення мотиваційної готовності студентів до навчання під час отримання другої вищої освіти (на прикладі вивчення англійської мови)». Освітологічний дискурс, вип. 2, Грудень 2013, с. 120-33, https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/27.