Левітас, Ф., і О. Дудар. «З історії становлення системи підвищення кваліфікації вчителів в Україні (ІІ половина XIX століття - 1939 рік)». Освітологічний дискурс, вип. 2, Грудень 2013, с. 91-104, https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/25.