Глазова, О. П. «Інформаційно-методичне професійно орієнтоване середовище як чинник саморозвитку педагогічних працівників у міжкурсовий період». Освітологічний дискурс, вип. 2, Листопад 2013, с. 26-36, https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/20.