Mazur, N. P. «СФОРМОВАНІСТЬ КОГНІТИВНОГО КОМПОНЕНТУ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ДО МОНІТОРИНГУ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ». Освітологічний дискурс, вип. 2 (6), Червень 2014, с. 128-40, https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/123.