Dudka, Y. H. «ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ ‘ОСНОВИ ЛАНДШАФТОЗНАВСТВА’». Освітологічний дискурс, вип. 2 (6), Червень 2014, с. 41-50, https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/122.