Bielikova N. О. «ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДО ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ». Освітологічний дискурс, вип. 2 (6), Червень 2014, с. 13-22, https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/116.