Kohut, I. V. «ВИЗНАЧЕННЯ БАЗИСНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА». Освітологічний дискурс, вип. 2 (6), Червень 2014, с. 63-73, https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/102.