[1]
Т. . Харченко, Л. . Удовиченко, і . М. . Зверева, «РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД», OD, вип. 32, вип. 1, с. 156–179, Лют 2021.