[1]
Muzуka O., «ЦІННІСНО-МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТІВ», OD, с. 163–172, Груд 2017.