Мельник, І. (2021) «ПСИХОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ: РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ», Освітологічний дискурс, 34(3), с. 46–60. doi: 10.28925/2312-5829.2021.34.