Петрик, Л. . (2021) «МЕДІАДИДАКТИЧНИЙ СУПРОВІД ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ», Освітологічний дискурс, 32(1), с. 112–128. doi: 10.28925/2312-5829.2021.1.8.