Лашук, Н., Гречок, Л. і Кормільцина, С. (2021) «ДО ПИТАННЯ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ», Освітологічний дискурс, 33(2), с. 91–104. doi: 10.28925/2312-5829.2021.2.7.