Теряєва, Л. (2020) «ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ, ФОРМ, ВИДІВ ТА ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ХОРОВОГО ДИРИГУВАННЯ», Освітологічний дискурс, (2 (29), с. 26–39. doi: 10.28925/2312-5829.2020.2.3.