Batechko, N. (2019) «СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ», Освітологічний дискурс, с. 342–357. доступний у: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/650 (дата звернення: 29 Лютий 2024).