Binytska, K. (2019) «ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ КРАЇН ЄС ЯК ОБ’ЄКТ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ», Освітологічний дискурс, с. 294–305. doi: 10.28925/2312-5829.2019.3-4.294305.