Solomakha, A. (2019) «ЗАСТОСУВАННЯ СЛОВНИКОВИХ ОН-ЛАЙН ТРЕНАЖЕРІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА», Освітологічний дискурс, с. 143–155. doi: 10.28925/2312-5829.2019.3-4.143155.